Usluge

Skrb o pokretnim osobama

Skrb o polupokretnim osobama

Skrb o nepokretnim osobama

Skrb o psihički bolesnim osobama

Skrb o neurološki bolesnim osobama

Mogućnost dnevnog boravka u ustanovi

Call Now Button